St. Petersburg ok. 1855

Na pokrywie klawiatury inkrustowany cyną napis: F. W. SCHILLER. / St. Petersburg.; na spodzie podstawek bocznych pulpitu, klockach bocznych klawiatury i wielu innych częściach ołówkiem: No 173; na lewym boku skrzyni, od wewnątrz, dwie uszkodzone, papierowe, drukowane na białym i granatowym tle wklejki ozdobione wizerunkami fortepianów i ornamentem roślinnym z tekstem rosyjskim: F. W. SCHILLER / FORTEPIANNYJ FABRIKANT / St. PETERBURG / … MORSKOJ / w domie / Malachowa No 18; No / MAGAZIN ROJALEJ / A. A. BARTELS / St. PETERBURG / Kazanskaja ulica d. No 48 – 2; na listwie przedniej od wewnątrz ołówkiem po rosyjsku: No 173 Staszow Apchowicz [?]; na prawym klocku klawiatury ołówkiem po rosyjsku: Nastraivał z… Paderovič / No 173 / 1912 g. / Nast. Stokszir 15/Juni.

Czarno politurowany; nogi 6-kątne, zawieszenie pedału w kształcie liry, pulpit ramkowy, okleina klawiatury – kość słoniowa, heban / czarno barwione drewno.

Wys. 355 (915), szer. 1380, gł. 2100 mm

Prostostrunny, rama półmetalowa z 3 wspornikami i listwą naciskową w wiolinie, zakres A2-a4 – 7 oktaw, naciąg 1-2-3-strunny, mechanika angielska repetycyjna o pojedynczym działaniu, tłumiki górne bez kontrklawiatury, 2 pedały – una corda i podnośnik tłumików.

Zakupiony 1982 od Waldemara Wąsika z Bydgoszczy. Konserwacja Spółdzielnia „Ton”, Bydgoszcz 1983.


nr inw. MOK-VII-FZ-011, uprzednio PN-VI-60-124