Kalisz ok. 1845–1849

Na pokrywie klawiatury prostokątna tabliczka stalowa z wygrawerowanym napisem: Lindemann / w / Kaliszu; na spodzie listwy chwytnikowej wpisy ołówkiem: Strojł i koregował / Jan Gęmbka z Pińczowa / dnia 27 Kwietnia 1905 roku. Remontował i Korikował [sic!] Doni 25 Marca 1870 roku. (…). Remontiert Marz 1942 Alois Breyer in Grochowy g. Reichn… [gmina Reichwald – Rychwał?].

Fornirowany orzechem; nogi 8-kątne, zawieszenie pedału w kształcie liry, pulpit ramkowy, okleina klawiatury – kość słoniowa, heban / czarno barwione drewno.

Wys. 355 (895), szer. 1345, gł. 2400 mm

Prostostrunny, rama półmetalowa z 4 wspornikami i listwą naciskową w wiolinie. Naciąg 1-2-3-strunny, zakres A2-a4 – 7 oktaw, mechanika wiedeńska, tłumiki klinowe, 2 pedały – una corda i podnośnik tłumików. Pokrywa klawiatury nieoryginalna, wykonana z pełnego drewna (sosna?) bez fornirowania.

Zakupiony 1983 od Bogumiły Pawlik z Kraśnicy.


nr inw. MOK-VII-FZ-023, uprzednio PN-VI-60-126