Wiedeń ok. 1850

Na pokrywie klawiatury inkrustowana mosiądzem, ozdobiona ornamentem geometryczno-roślinnym i orłem cesarskim prostokątna tabliczka: JOH: AST / NEUE WIEDEN No 715 / BÜRGER IN WIEN; na płycie rezonansowej czarną farbą: Johann Ast / bürgl. Forte Piano Fabrikant / IN WIEN

Fornirowany jesionem, nogi 6-kątne, zawieszenie pedału w kształcie liry z pionowymi żyłkami z jasnego drewna, pulpit ramkowy, okleina klawiatury – kość słoniowa, heban / czarno barwione drewno.

Wys. 375 (930), szer. 1360, gł. 2400 mm

Prostostrunny, 2 metalowe wsporniki ramy, 2 metalowe wsporniki strojnicy, listwa naciskowa w wiolinie, zakres C1-a4 – 62/3 oktawy, naciąg 2-3-strunny, mechanika wiedeńska, tłumiki dźwigniowe, 2 pedały – una corda i podnośnik tłumików.

Zakupiony 1982 od Rocha Hernesa z Limanowej.


nr inw. MOK-VII-FZ-025, uprzednio PN-VI-60-121