Warszawa ok. 1890

Na pokrywie klawiatury inkrustowany mosiądzem napis: KRALL & SEIDLER; na strojnicy: Nr 5281; na pokrywie skrzyni od wewnątrz mosiężna, grawerowana, prostokątna tabliczka: ZYGMUNTOWI NOSKOWSKIEMU / w 25CIOlecie Jego działalności kompozytorskiej / 1865–1890 / RODACY; na klockach bocznych klawiatury atramentem: 4 II 1962 / T. Klaus; pieczątka: TADEUSZ KLAUS STROICIEL FORTEPIANÓW I PIANIN / Liceum Muzycznego i Państwowej Szkoły Muzycznej w Poznaniu, ul. Głogowska 93/21; podobny wpis na dźwigni klawiszowej oraz: 29/2.99; podpis nieczytelny i: 11/4.1901; na opancerzeniu strojnicy z prawej strony odlany orzeł carski i: KRALL & SEIDLER.

Czarno politurowany; nogi 8-kątne, zawieszenie pedału w kształcie liry rzeźbionej w ornament geometryczno-roślinny, okleina klawiatury – kość słoniowa, heban / czarno barwione drewno.

Wys. 390 (970), szer. 1460, gł. 1900 mm

Krzyżowy, rama pełna odlewana wraz z opancerzeniem strojnicy, zakres A2-a4 – 7 oktaw, naciąg 1-2-3-strunny, mechanika angielska z podwójną repetycją, tłumiki górne, 2 pedały – una corda i podnośnik tłumików. Pulpit nieoryginalny.

Dar społeczeństwa polskiego dla Zygmunta Noskowskiego w 25-lecie działalności kompozytorskiej (17 I 1891). Zakupiony 1979 od synowej kompozytora Eugenii Noskowskiej z Poznania.


nr inw. MOK-VII-FZ-32, uprzednio PN-VI-60-96