Paryż ok. 1850

Na pokrywie klawiatury inkrustowany mosiądzem napis: Bernhardt / Rue bleue 25, / á Paris; na strojnicy drukowana wklejka z wizerunkami pianin: F.J. DEIERKAUF. / PIANO MAGAZIJN / Maakt en Repareert alle soorten / VAN / PIANO’S EN SERAPHINORGELS / 121, Schontesteeg 121, / UTRECHT / Neemt onde Piano’s zuil aan.

Fornirowane orzechem, krawędzie pokryw, drzwi górnych, płycin i listwy przedniej ozdobnie wycinane. Drzwiczki dolne podzielone półkolumienką toczoną profilowaną. Podpory stołu klawiaturowego w formie kolumienek toczonych profilowanych, okleina klawiatury – kość słoniowa, heban / czarno barwione drewno.

Wys. 1190, szer. 1330, gł. 240 (540) mm

Prostostrunne, rama drewniana, A2-a4 – 7 oktaw, naciąg 1-2-3-strunny, mechanika angielska repetycyjna z tłumikami górnymi, 2 pedały – piano i podnośnik tłumików.

Zakupione 1978 od Maksymiliana Sciesińskiego z Bydgoszczy.


nr inw. MOK-VII-FZ-047, uprzednio PN-VI-60-84