Galeria: Michał Bruliński o Noskowskim, 06.05.2018

W ostatni dzień długiego, majowego weekendu ponownie usłyszeliśmy brzmienie fortepianu Noskowskiego w w Pałacu Starym, a także dużo ciekawych wiadomości o samym kompozytorze. Michał Bruliński wygłosił wykład pt. „Noskowski wobec fortepianu: o kompozytorze, jego dziele i polskiej kulturze muzycznej XIX w.” , 06.05.2018. Michał Bruliński ukończył studia pianistyczne w klasie prof. Ewy Pobłockiej i prof. Marii Gabryś na Uniwersytecie Muzycznym F. Chopina oraz historię i Kolegium Artes Liberales na Uniwersytecie Warszawskim. W trakcie studiów otrzymywał liczne stypendia za działalność artystyczną i naukową. Wszystkie prace dyplomowe obronił celująco. Jego artykuły i recenzje publikowane były m.in. przez Wydawnictwa UMFC, Instytut Pamięci Narodowej oraz Kwartalnik Filozoficzny „Kronos”. Obok aktywnej działalności pianistycznej, naukowej i organizacyjnej zajmuje się także krytyką muzyczną. Od 2012 r. związany jest z Narodowym Instytutem F. Chopina, gdzie pośród rozmaitych projektów realizował wraz z Markiem Brachą autorski cykl spotkań Fortepian (R)ewolucyjny. (http://blog.instrumenty.edu.pl) fot. Alicja Dużyk
Zdjęcie

Zdjęcie

Zdjęcie

Zdjęcie

Zdjęcie

Zdjęcie

Zdjęcie

Zdjęcie