Galeria: Pomiędzy Wilnem a Żninem [23.11.2018]

W piątek 23 listopada br. miało spotkanie artystyczne, o bardzo bogatym programie. Na początku ciekawą rozmowę z wileńskim poetą i dziennikarzem Romualdem Mieczkowskim przeprowadziła Helena Skonieczka, pn. Wielokulturowość Pogranicza. Romuald Mieczkowski od 1980 r. jest kierownikiem działu polskiego w radiu litewskim, założycielem magazynu polskiego „Panorama Tygodnia (później „Rozmowy Wileńskie”) w Telewizji Litewskiej, który prowadził do 2002 roku. W grudniu 1989 wspólnie z Czesławem Okińczykiem założył czasopismo „Znad Wilii”, pierwszą na terenie Związku Sowieckiego prywatną gazetę wydawaną w języku polskim. Nieprzerwanie od 1989 roku jest redaktorem naczelnym „Znad Wilii” (obecnie wydawanej jako kwartalnik). Jest autorem kilkudziesięciu książek. Helena Skonieczka to wnuczka pisarki Wandy Heleny Dobaczewskiej, pochodzącej ze znanej w Wilnie rodziny Niedziałkowskich. Była córką Heleny (z Czayczyńskich) i Konrada Bolesława Niedziałkowskiego. Jej ojciec w 1908 r. został wiceprezydentem Wilna, zaś w latach 1919-1920 pełnił funkcję naczelnika okręgu wileńskiego. Założyła rodzinę, pracowała i tworzyła w Wilnie. […] Wanda Dobaczewska została aresztowana przez Litwinów a następnie przekazana Niemcom i osadzona w obozie koncentracyjnym w Ravensbruck, w którym przebywała do 1945 r. Po wyzwoleniu przez rok pracowała w Bibliotece Narodowej w Warszawie, gdzie rozpoczęła na gorąco spisywać swoje traumatyczne wspomnienia obozowe. W 1946 r. nakładem Czytelnika wydała powieść Kobiety z Ravensbruck. W latach 1948-1951 była kierownikiem literackim teatru bajkowego Baj Pomorski, dla którego napisała szereg utworów scenicznych. W 1951 r. (wraz z synem i jego rodziną), zamieszkała w Żninie. Miastu temu pozostała wierna do końca życia. Zmarła w 1980 roku. W Gąsawie koło Żnina Szkoła Podstawowa przyjęła imię Wandy Dobaczewskiej. Na imprezie zagrała Orkiestra Dęta z tej szkoły w ponad dwudziestoosobowym składzie. Młodzież przyjechała wraz z dyrektorem Jackiem Superczyńskim. Swoje wiersze zaprezentowała m.in. nauczycielka z Gąsawy Barbara Filipiak. Tak to zbiegły się u nas różne wątki poza czasem i przestrzenią... fot. Alicja Dużyk
Zdjęcie

Zdjęcie

Zdjęcie

Zdjęcie

Zdjęcie

Zdjęcie

Zdjęcie

Zdjęcie

Zdjęcie

Zdjęcie

Zdjęcie

Zdjęcie

Zdjęcie

Zdjęcie

Zdjęcie

Zdjęcie

Zdjęcie

Zdjęcie

Zdjęcie

Zdjęcie

Zdjęcie

Zdjęcie

Zdjęcie