Galeria: Gdański Chór Nauczycielski – Koncert Noworoczny [06.01.2019]

Pierwszy koncert w 2019 roku przyciągnął tłumy gości do ZPP w Ostromecku. Wystąpił bowiem profesjonalny Gdański Chór Nauczycielski ,powstały w 1984 r. z inicjatywy Krystyny Klincewicz, pełniącej wówczas funkcję prezesa Gdańskiego Oddziału Polskiego Związku Chórów i Orkiestr. Koncert zakończyły owacje na stojąco. Gdański Chór Nauczycielski prowadzi bogatą działalność artystyczną. Organizuje własne koncerty kameralne z muzyką świecką i religijną na terenie Trójmiasta oraz w innych miastach Polski. Chór odbył szereg podróży zagranicznych i dał wiele koncertów w Austrii, Niemczech, Czechach, Estonii, we Francji, we Włoszech na Litwie i Łotwie. Posiada na swoim koncie liczne nagrody. Tak jak goście byli zachwycenie koncertem, tak na członkach chóru olbrzymie wrażenie zrobiła Kolekcja Fortepianów i Pianin w Pałacu Starym w Ostromecku.
Zdjęcie

Zdjęcie

Zdjęcie

Zdjęcie

Zdjęcie

Zdjęcie

Zdjęcie

Zdjęcie

Zdjęcie

Zdjęcie

Zdjęcie

Zdjęcie

Zdjęcie

Zdjęcie

Zdjęcie

Zdjęcie

Zdjęcie

Zdjęcie

Zdjęcie

Zdjęcie

Zdjęcie

Zdjęcie

Zdjęcie

Zdjęcie

Zdjęcie

Zdjęcie

Zdjęcie

Zdjęcie

Zdjęcie

Zdjęcie

Zdjęcie

Zdjęcie