Rozmowy Ostromeckie 12 – Marek Andrzej Pietrzak

21 grudnia 2020
Konsul Honorowy Węgier w Bydgoszczy jest gościem Andrzeja Gawrońskiego. 21.12.2020, g. 12.00

https://www.facebook.com/PalacOstromecko/videos/307036730625869

 

Rozmowy Ostromeckie 12 – Marek Andrzej Pietrzak, Konsul Honorowy Węgier w Bydgoszczy jest gościem Andrzeja Gawrońskiego.

 

Konsul honorowy Marek Pietrzak zajmuje się promocją kontaktów gospodarczych, handlowych oraz współpracy naukowej i kulturalnej między Polską a Węgrami. Drugi obszar jego działalności obejmuje ochronę szeroko pojętych praw i interesów obywateli węgierskich podczas ich pobytu za granicą. Wśród zainteresowań i działań konsula ważne miejsce zajmują również sprawy społeczności węgierskiej zamieszkującej w kraju urzędowania.

Marek Pietrzak jest częstym gościem w Zespole Pałacowo-Parkowym w Ostromecku i od lat je wspiera. W przeszłości współpracował także z Andrzejem Szwalbe, założycielem Zabytkowej Kolekcji Fortepianów w Pałacu Stary.